مهلت ثبت نام شرکت کنندگان بدون مقاله و کارگاه های آموزشی کنفرانس

 

از علاقمندان به شرکت در جلسات دو روزه دومین کنفرانس ملی مطالعات زبان: مســــائل آموزش زبان از منظــر زبانشناسی کاربردی که موفق به ارائه مقاله نشده­ اند، دعوت می گردد با ثبت نام در سایت کنفـــــرانس به عنوان پارتیسیپنت  و انتخاب یکی از بسته­ های خدماتی مربوطه و پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی کنفرانس،از کلیــه برنامه های این رویداد علمی شــامل دو سخنرانی کلیدی، چهار سخنـــرانی اصلی، جلسه پانل علمی، ارائه های شفاهی و پوستر، برنامه تبـــریزگردی و پذیرایی­ های کنفرانس بهره­ مند گردند.و

همچنین علاقمندان به شرکت در کارگاه­ های آموزشی که یک روز پیش از تاریخ برگزاری کنفـــرانس برگزار می­گردند دعوت می­ شود با ثبت نام در وبسایت کنفرانس با عنوان ورکشاپ  و پرداخت هزینــه مربوطه از همان طریق، در این کارگاه­های ارزشمند شرکت نماید.و

مهلت ثبت نام به عنوان شرکت کننده بدون مقاله و نیز شرکت در یک یا چند مورد از کارگاه­های آموزشی روز جمعه 30/1/97 تعیین شده است.و

دبیرخانه کنفرانس

Auther: داود امینی
Date:1397/1/15

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان