فوری: درخواست ارسال بیوگرافی کوتاه و عکس ارائه دهندگان مقالات

 

از کلیه پژوهشگرانی که چکیده یا مقاله ایشــان جهت ارائه بصورت سخنـرانی یا پوستر در "دومین کنفـــــرانس ملی مطالعات زبان: بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی از منظر زبان شناسی کاربردی" پذیرفته شده است و نامه رسمی پذیرش مقاله را از طریق پست الکترونیکی دریافت نمـوده­ اند، تقاضا می شود یک نسخــه از عکس پرسنلی و بیوگرافی کوتاه خود (در حدود 50 کلمــه) که بیــانگر خلاصـــه ­ای از ســوابق علمی، تحصیلی و شغلی ایشـــان باشد را با ذکر شناســـه مقاله و نام نویسنده در قالب یک فایل ورد ( همانند این نمونه) به آدرس ایمیل ارائه شده درذیل این صفحه ارسال فرمایند.و

 

لازم به ذکر است که ارسال این مدارک جهت استفاده در کتابچه خلاصه مقالات و مجموعه مقالات کنفرانس الزامی است و با توجه به زیر چاپ رفتن این مجمــــوعه ها اکیـدا خواهشمند است این فایل را حداکثـــر تا 29 اسفند 1396 به آدرس ایمیل کنفـــرانس ارسال فرماینـد. در خصوص مقالاتی که بیش از یک نویسنده داشتــه باشـند، ترجیحاَ درخواست می شود بیوگرافی و عکس کلیه نویسندگان ارسال گردد.و

Cels2conference@gmail.com

Auther: داود امینی
Date:1396/12/24

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان