سخنراني پروفسور ویدوسون و پروفسور سیدلهافر

بدينوسيله از علاقه مندان به شركت در مراسم سخنراني پروفسور ویدوسون و پروفسور سیدلهافر دعوت ميشود جهت حضور راس ساعت ١١ تاريخ ٩٧.٠٢.١١ در تالار شهريار دانشگاه شهيد مدني حضور بهم رسانيد.و

Auther: داود امینی
Date:1397/2/10

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان