اطلاعیه اسکان شرکت کنندگان در کنفرانس

با عنایت به اینکه شهر تبـریز به عنـوان پایتخت گردشگری کشـورهای اسلامی در سـال 2018 انتخاب شــده است و برنامه­ های ویژه­ ای در راستـای گسترش فرهنگ جهـانگردی و توریست­ پذیری در این شهر در حال اجراست، انتظـار می­رود هتل­ها و اقامتگاه­های تبریز در روزهای برگزاری کنفرانس با تراکم مسافر و میهمان مواجه باشند.لذا دبیرخانه کنفرانس تسهیلاتی را در جهت اسـکان میهمانان گرانقــدر خود با رزرو هتل و خوابگاه در نظر گرفتــه است. در این راستا توجه شرکت­ کنندگان گرامی را به نکات زیر جلب می­نماید:و

 

و     جهت آسـایش خاطر شـرکت کننـدگان گرامی، رزرو اقامت گاه­ها از طرف کمیتــه برگزاری کنفرانس بصـورت وووووگروهی و با اخذ تخفیف­های لازم صورت پذیرفته است.و

و     از کلیه شرکت ­کنندگان دعوت می­شود دربازه زمانی تعیین شده نسبت به انتخاب محل اقامت خود اقدام     وووووو پس از واریز هزینـه­ های مربوطه، فرم درخواست اسکان را تکمیل و از طـریق ایمیل به نشانی ارایه شده در ووووذیل این صفحه ارسال نماینــد.و 

و     روزهای در نظر­گرفته شده جهت رزرو اتاق، شنبه هشتم اردیبهشت و یکشنبه نهم اردیبهشت است.و

و     تلاش شده است مجموعه­ای از اقامتگاه­ها با در نظر گرفتن تنوع سلایق و هزینه­ ها انتخاب گردد.و

و     جهت آسایش بیشتـر در طول اقامت، پیشنهـاد می­گردد عزیزانی که بصـورت گروهی و یا بهمراه خانواده در وووووکنفـرانس حضــــور می یابند، تعداد  تخت­های لازم را در یک یا چند اتاق واحد انتخــاب و هزینـــه مربوطه را وووووبصورت یکجا واریز و در یک فرم درخواست اسکان ارسال نمایند.و

و     واریز هزینــه های اســـکان نیز هماننـــد سـایر هزینــــه ها از طــریق وبگاه پرداخت الکتــرونیکی در وبسایت وووووکنفرانس صورت می گیرد.و

و     مهلت واریز هزینــــه ها و ارســـال فرم های درخواست اســکان 97/1/10 است. برای اطمینــــان از انجــام وووووتدارکــات لازم، تنهـــا به درخواستـهایی ترتیب اثر داده خواهــــــد شـد که تا دهـــــم فروردین به دبیــرخانه وووووارسال شده باشند.و

 

برای دانلود اطلاعات مربوط به اقامتگاه­ها   برای دانلود کلیک کنید (0.02MB)

برای دانلود فرم در خواست اسکان اینجاکلیک کنید 

cels2conference@gmail.com

 

 

 

 

 

Auther: داود امینی
Date:1396/12/24

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان