آخرین مهلت ارسال چکیده و مقاله کامل
مهلت ارسال چکیده به دبیرخانه کنفرانس روز سی ام بهمن 1396 و مهلت ارسال مقاله کامل، ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس روز 28 اسفند 1396 تعیین شده است

 

به اطلاع علاقمندان به شـــرکت در «دومین کنفـــــرانس ملی مطالعات زبان انگلیسی: مســائل آموزش زبان از منظـــــر زبانشناسی کاربردی» می­ رساند مهلت ارســال چکیـده به دبیــرخانه کنفـرانس روز سی ­ام بهمن 1396 و مهلت ارسال مقاله کامل، ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس روز 28 اسفند 1396 تعیین شده است. در این دور از کنفرانس پذیرش مقالات بر مبنای چکیده ­های ارسالی صورت می گیرد و ارسال مقاله کامل جهت بهره مندی از امتیاز چاپ مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس و نشریات برگزیده کنفرانس صورت می­ پذیرد.و

با عنایت به قرار گرفتن در تعطیلات نوروزی پس از پایان این فرصت، مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد.و

Auther: داود امینی
Date:1396/11/13

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان